.
หน้าหลัก สนับสนุน ความฝัน ทีมงาน โปรแกรมแก้วสารพัดนึก รุ่น 7.0
แนะนำเว็บเพจ
. สอน HTML + JavaScript
. สอน Java เบื้องต้น
. สอน Dreamweaver และ HTML
. สอน PHP และ MySQL ระดับ 1 + ระดับ 2
. สอน Flash ด้วย SwishMax
. เกมภาพฉงน puzzle.swf + source of swishmax
. ข้อมูลโรคเอดส์
. บทความ ชุดไอทีในชีวิตประจำวัน
. รายชื่อเว็บเพจของ thaiall.com
. รวม Script จาก thaiall.com/source
. สร้างชุดติดตั้ง thaiabc ด้วย NSIS
. เอกสาร MIS
กรณีศึกษาระบบงาน และรหัสต้นฉบับ
+ sar : ระบบรายงานการประเมินตนเอง
+ demo : Perl e-Commerce 1
+ ecom : PHP e-Commerce2 admin:p
+ home : ฟรีเว็บโฮสติ้ง
+ 101-idea.com : รุ่น 1 = Text
+ ศูนย์สอบ : ในโรงเรียน
คู่มือภาษาโปรแกรม
? คู่มือ ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)
? คู่มือ ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript)
? คู่มือ ภาษาจาวา (JAVA)
? คู่มือ PHP (AddOns)
? คู่มือ MySQL. (AddOns)
? คู่มือ Moodle (AddOns)
อีกประมาณ 60 วินาที
ถ้าท่านไม่ Click ตัวเลือกใน สารบัญ จะย้ายไปหน้า /main.php โดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถเปลี่ยนเวลารอ และกำหนดหน้าแรกที่ไม่ใช่ /main.php
ด้วยการเปิดแฟ้ม config.php ในห้อง htdocs มาแก้ไข

Redirect processing ... to default webpage in 60 seconds
.
ทุกอย่างอยู่ใน c:\thaiabc ยกเว้นแฟ้ม my.ini อยู่ใน c:\windows
วิธีเปิดบริการ MySQL ทำได้หลายวิธี เช่น c:\thaiabc\mysql\bin\mysqld-nt.exe --console
หรือ สั่งจากปุ่ม Start, Programs, Thaiabc Web Server, 07. Open Service of MySQL
.
Open Source : Server-Side Script ระดับมืออาชีพ ด้วยภาษา PHP + MySQL
1. moodle ( e-Learning : ต้องเปิดบริการ MySQL ก่อน )
- ถ้าพบคำว่า Error: Database connection failed แสดงว่าท่านยังไม่ได้เปิดบริการ MySQL
- Config File : c:\thaiabc\apache2\htdocs\moodle\config.php [ User:admin Password:p ]
- ต้องแก้ไขแฟ้ม config.php จึงจะใช้ผ่าน IP จริงได้ เช่น http://your_ip/moodle
- แก้ตัวแปร $CFG->wwwroot = 'http://127.0.0.1/moodle'; ในแฟ้ม config.php เป็น your_ip
2. learnsquare v2 ( e-Learning : ต้องเปิดบริการ MySQL ก่อน )
- ถ้าพบคำว่า Problem in Database Connection แสดงว่าท่านยังไม่ได้เปิดบริการ MySQL
- Config File : c:\thaiabc\apache2\htdocs\learnsquarev2\config.php [ User:admin Password:p ]
- Pre define User (U:admin P:p U:instructor P:instructor U:student P:student)
- ไม่พบปัญหาการใช้งานผ่าน IP จริง เช่น http://your_ip/learnsquarev2 (ไม่ต้องแก้ไข config)
3. mambo ( CMS-Content Management System : ต้องเปิดบริการ MySQL ก่อน )
- ถ้าพบคำว่า This site is temporarily unavailable แสดงว่าท่านยังไม่ได้เปิดบริการ MySQL
- Config File : c:\thaiabc\apache2\htdocs\mambo\configuration.php
- เข้าบริหารที่ http://127.0.0.1/mambo/administrator/ [ User:admin Password:p ]
- Site Templates: manga, fl451, darkorange, carbon, bluedragon, 247shockblue453
- ไม่พบปัญหาการใช้งานผ่าน IP จริง เช่น http://your_ip/mambo (ไม่ต้องแก้ไข config)
4. oscommerce ( e-Commerce : ต้องเปิดบริการ MySQL ก่อน ) [ User:test1@test.com Password:thaiabc ]
- ถ้าพบคำว่า Can't connect to MySQL server แสดงว่าท่านยังไม่ได้เปิดบริการ MySQL
- เข้าบริหารที่ http://127.0.0.1/oscommerce/catalog/admin/
- Config File : c:\thaiabc\apache2\htdocs\oscommerce\catalog\admin\includes\configure.php
- Config File : c:\thaiabc\apache2\htdocs\oscommerce\catalog\includes\configure.php
- ต้องแก้ไขแฟ้ม configure.php จึงจะใช้ผ่าน IP จริงได้ เช่น http://your_ip/oscommerce
- แก้ตัวแปร define('HTTP_SERVER', 'http://127.0.0.1'); ในแฟ้ม configure.php เป็น your_ip ทั้ง 2 แฟ้ม
- สำหรับ Administrator ให้ใช้ User:admin Password:p
5. wordpress ( Blog : ต้องเปิดบริการ MySQL ก่อน ) [ User:burin Password:p หรือ User:admin Password:p ]
- ถ้าพบคำว่า Error establishing a database connection แสดงว่าท่านยังไม่ได้เปิดบริการ MySQL
- เข้าบริหารที่ http://127.0.0.1/wordpress/wp-admin
- Config File : c:\thaiabc\apache2\htdocs\wordpress\wp-config.php
- ไม่พบการแก้ไข IP ในแฟ้ม wp-config.php พบแต่รหัสผู้ใช้เข้า mysql
- ต้องใช้ phpmyadmin เปิดฐานข้อมูล wordpress ตาราง wp_options แล้วแก้ค่าของ site_url เป็น your_ip
- ต้องใช้ phpmyadmin เปิดฐานข้อมูล wordpress ตาราง wp_posts แล้วแก้ค่าของ guid เป็น your_ip
6. drupal ( Blog : ต้องเปิดบริการ MySQL ก่อน ) [ User:thaiabc Password:abc2008 User:test Password:test2008 ]
- ถ้าพบคำว่า Unable to connect to database server แสดงว่าท่านยังไม่ได้เปิดบริการ MySQL
- เข้าบริหารที่ http://127.0.0.1/drupal/
- Config File : c:\thaiabc\apache2\htdocs\drupal\sites\default\settings.php
- ต้องแก้ไขแฟ้ม settings.php จึงจะใช้ผ่าน IP จริงได้ เช่น http://your_ip/drupal
- แก้ตัวแปร $base_url = 'http://127.0.0.1/drupal'; ในแฟ้ม settings.php เป็น your_ip
7. calendar ( Web Calendar : ต้องเปิดบริการ MySQL ก่อน ) [ U:admin P:admin, U:aaaaaa P:aaaaaa ]
- ถ้าพบคำว่า Error connecting to database แสดงว่ายังไม่เปิด MySQL
- เข้าบริหารที่ http://127.0.0.1/calendar/
- Config File : c:\thaiabc\apache2\htdocs\calendar\includes\config.php
- ไม่พบปัญหาการใช้งานผ่าน IP จริง เช่น http://your_ip/calendar (ไม่ต้องแก้ไข config)
8. phpicalendar ( Calendar ) [ User:admin Password:admin ]
- เข้าบริหารที่ http://127.0.0.1/phpicalendar/admin/
- Config File : c:\thaiabc\apache2\htdocs\phpicalendar\config.inc.php
- ไม่พบปัญหาการใช้งานผ่าน IP จริง เช่น http://your_ip/phpicalendar (ไม่ต้องแก้ไข config)
9. phpbb3 [ User:admin Password:thaiabc ]
- เข้าบริหารที่ http://127.0.0.1/phpbb3
- Config File : c:\thaiabc\apache2\htdocs\phpbb3\config.php
- ไม่พบปัญหาการใช้งานผ่าน IP จริง เช่น http://your_ip/phpicalendar (ไม่ต้องแก้ไข config)
10. phpmyadmin ( จัดการ MySQL : ต้องเปิดบริการ MySQL ก่อน )
- เมื่อ Click แล้วถามรหัสผ่านจาก .htaccess ของ apache [ User:admin Password:p ]
- Config File : c:\thaiabc\apache2\htdocs\phpmyadmin\config.inc.php
- ถ้าพบคำว่า เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวไม่ตอบสนอง แสดงว่าท่านยังไม่ได้เปิดบริการ MySQL
- ต้องแก้ไขแฟ้ม config.inc.php จึงจะใช้ผ่าน IP จริงได้ เช่น http://your_ip/phpmyadmin
- แก้ $cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://127.0.0.1/phpmyadmin/'; ใน config.inc.php เป็น your_ip
วิธีเพิ่มหรือเปลี่ยนรหัสผู้ใช้เข้า phpmyadmin จาก htpasswd ของ apache
- แก้แฟ้ม c:\thaiabc\.htpasswd โดยเข้า DOS ห้อง C:\thaiabc\apache2\bin
- พิมพ์ htpasswd -n yournewname ในห้องข้างต้น แล้วคัดลอกบรรทัดสุดท้ายไปใส่ใน .htpasswd
- แฟ้ม c:\thaiabc\.htpasswd ทำงานร่วมกับแฟ้ม .htaccess ในห้องที่ต้องการ lock
ข้อสอบออนไลน์ (ฟรีโค้ด)
มีข้อสอบที่ทำเผยแพร่ใน thaiall.com/quiz นับดูแล้ว มีกว่า 20 ระบบ ส่วนเนื้อข้อสอบนั้นผมไม่ได้เน้น เพราะที่ให้ความสำคัญคือตัวโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ ตัวล่าสุดที่เผยแพร่คือข้อสอบปรนัยด้วยแฟรช ซึ่งพัฒนาด้วย Swish ออกแบบง่าย ๆ ให้ทำงานร่วมกับ .php และข้อมูลแบบ .txt ส่วนตัวที่ทำใน wap นั้นผมไม่เผยแพร่ใน thaiabc เพราะต้องการบริการผ่านโทรศัพทเคลื่อนที่มากกว่า

ข้อสอบแบบ Flash by SwishMax
- มี 2 ชุด คือศัพท์ 3 ตัว กับ 4 ตัว
- แฟ้ม .swi อยู่ใน /quiznt ครับ

ข้อสอบแบบปรนัย (เก็บคะแนน)
- อินเทอร์เน็ต 1 (10)
- อินเทอร์เน็ต 2 (10)
- ความรู้เบื้องต้น 1 (10)
- ความรู้เบื้องต้น 2 (10)
- ความรู้เบื้องต้น 3 (10)
- ความรู้เบื้องต้น 4 (10)
- ความรู้เบื้องต้น 5 (10)
- ระบบปฏิบัติการ 1 (10)
- ระบบลีนุกซ์ 1 (10)
- บวกเลข ประถม 1(1) (12)
- บวกเลข ประถม 1(2) (12)
- บวกเลข ประถม 1(3) (12)
- ภาษาจาวา คำสงวน (10)
- ภาษาจาวา ทำซ้ำ 1 (10)
- Pre-Test JAVA 1 (10) ppt
# Source + สร้างแฟ้มข้อสอบ

ข้อสอบแบบอัตนัย (เก็บคะแนน)
- ทั่วไป (10)
- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (10)
# Source + สร้างแฟ้มข้อสอบ

ข้อสอบแบบปรนัย (ไม่เก็บคะแนน)
- JAVA (SCJP ชุดเล็ก)
วิธีการติดตั้ง :: รายงานการปรับปรุง :: รุ่นของสคริปต์ :: แก้ไขค่าเริ่มต้น และแก้ปัญหา :: วิธีถอนโปรแกรมออก :: ห้องสนทนา
มีปัญหาโทรถามผมที่ 08-1992-7223 เพราะ ความสำเร็จของท่าน คือ งานของผม
ใช้โปรแกรม NSIS รวมผลงาน และเผยแพร่ โดยอาจารย์ของ มหาวิทยาลัยโยนก เมื่อ 2547-10-27
e-mail : webmaster@thaiall.com ปรับปรุง : 2564-02-15
.
..