การรักษาพยาบาลโรค pharyngitis
คออักเสบ (Pharyngitis)
เป็นโรคที่บ่อยในระบบทางเดินหายใจ มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย ที่สำคัญคือเชื้อแบคทีเรีย Beta Streptocuccus graup A ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรครูมาติก ไข้ดำแดง และหน่วยไตอักเสบ
:: อาการ
ในกรณีที่ฉับพลันจะมีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ครั่นเนื้อครั่นตัว หรือหนาวสะท้าน บางคนอาจจะเข็บคอมากขนกลืนน้ำและอาหารลำบาก
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส อาจพบทอนซิลบวมโตมีแดงจัดหรือมีจุดหนองเป็นจุด ๆ บริเวณทอนซิล
:: การรักษา
  1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ ให้ดื่มน้ำมาก ๆ และใช้ผ้าเช็ดตัวเวลาไข้สูง รัปทานอาหารอ่อน ดื่มน้ำหวานหรือผลไม้มาก ๆ
  2. ถ้าเจ็บคอมากให้กลั้วคอด้วยน้ำเกลือ วันละ 2-3 ครั้ง
  3. ให้ยาลดไข้ Paracetamol ทุก 4-6 ชั้วโมงเวลามีไข้
  4. อาการไม่ดีขึ้นภายใน3 วัน หรือมีอาการหอบ สงสัยมีปอดอักเสบควรรีบส่งแพทย์
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

http://goo.gl/72BPC