การรักษาพยาบาลโรค Lupus
โรคผื่นแดง (Systemic Lupus Erythematosus)
พบบ่อยในหญิงมากกว่าชายในอัตราส่วนประมาณ 9 ต่อ 1 และช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือตั้งแต่ 16 ปี จนถึง 45 ปี สาเหตุ ปัจจัยบางอย่างที่ถูกกำหนดโดยกรรมพันธุ์ ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยมีปฏิกิริยาสนองของระบบภูมิต้านทานของตนเองผิดปกติไป สิ่งที่เป็นต้เหตุ เป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกาย เกิดภูมิต้านทานผิดปกติขึ้น อาจจะมีหลายสาเหตุต่างกัน เช่น เชื้อไวรัสบางชนิด สารเคมี หรือสารพิษบางอย่าง รวมทั้งยาบางจำพวก ส่วนใหญ่แล้วโรคนี้ไม่สามารถหาต้นเหตุที่แท้ จริงได้
:: อาการ
มีไข้ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด มีผื่นเป็นฝ้าขึ้นที่ใต้ตาทั้ง 2 ข้าง ซีด ผมร่วง ต่อมน้ำเหลืองโตทั่วไป หอบ ชีพจรจะเต้นเร็ว ปวดเมื่อยตามตัวและตามข้อทั่วไป โดยมากจะเป็นตามข้อ เล็ก ๆ เช่นเดียวกับโรคปวดข้อรูมาตอยด์ ตับ และม้ามโต ต่อมาซึม เพ้อ ชัก และถึงตายในที่สุด บางรายอาจเป็นเรื้อรังเป็นปี ๆ อาการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มักไม่พบแบบเดียวกัน ในผู้ป่วยทุกรายและความรุนแรงของอาการแต่ละระบบในแต่ละคนไม่เท่ากัน อาการของโรคมักจะรุนแรงมากในระยะ 1-3 ปีแรกที่เป็น
:: สิ่งที่ตรวจพบ
มีผื่นแดงที่ข้างจมูกทั้งสองข้างเหมือนปีกผีเสื้อ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเลือดจะพบความผิดปกติหลาย ๆ อย่างที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคนี้ เช่น พบโลหิตจางชนิด เกิดจากเม็ดเลือดแดงถูกทำลาย พบเม็ดเลือดและเกร็ดเลือดน้อยผิดปกติ ตรวจเลือดหาแอลอีเซลล์มักได้ผลบวก พบหน้าที่ของไตผิดปกติในรายที่มีไตอักเสบ เป็นต้น การตรวจภาพ รังสีของข้อ มักไม่พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงจำเพาะแบบข้ออักเสบอาจพบว่ากระดูกบริเวณข้อต่อบางไปบ้างแต่ไม่มีการทำลายของข้อ
:: การรักษา
  1. ให้ยาแก้ปวด Aspirin ครั้งละ 2-3 เม็ด วัน 3-4 ครั้ง
  2. แนะนำให้ไปพบแพทย์
  3. แพทย์อาจจะให้ยาคุมความไวเกินของภูมิต้านทานจำมาก และอาจต้องกินยาตลอดชีวิต ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดไม่ควรเปลี่ยนแพทย์ที่รักษาบ่อย
  4. ผู้ป่วยที่มีอาการข้ออักเสบ ควรปฏิบัติตัวคล้ายผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือหมั่นเคลื่อนไหวข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อลีบหรือข้อยึดติด
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

http://goo.gl/72BPC